Žaidimas #223. Suncity Racers miesto reidas


Etapas # 1


Užduotis:

Sveiki,

Žaidimas jau prasidėjo, kad pereitumėte į sekantį lygį atsakymo eilutėje (apačioje) rašykite START, tačiau siūlytume neskubėti ir perskaityti visą informaciją.

Trumpai apie žaidimą:
Tikimės kad tai bus linksmas nesunkus ir įdomus žaidimas.
Į kitą lygį patenkama įvykdžius užduotį ir įvedus atsakymą (kodą). Kodų formatas NV-XXXXXX. Kodą vedame be NV-.
Kas kažkiek laiko bus pateikiami patarimai, padedantys įveikti užduotį

Kodų pavyzdžiai:
NV-AA11
NV-A1A1

čia A-reiškia raidę, 1-reiškia skaitmenį.

Žaidimo metu galite įvykdyti dvi bonus užduotis apie kurias daugiau nebus užsimenama:

1. Į finišą turite atvežti pakelį šunų ar kačių maisto (pakuotės dydis ar kaina nesvarbu).
2. Nusifotografuokite prie automobilio kurio valstybinio numerio skaitmenys būtų kuo didesni. Jų suma lems kiek bonus minučių gausite. (PVZ didžiausias galimas 999=-27min) Nuotraukoje turi matytis bent vienas komandos narys.
Nuotrauka siųsti Suncityracers@yahoo.com

Organizatoriai turi teisę komandoms skirti baudos minutes tam tikrose situacijose: gadinant užduotis, trukdant ar pažeidinėjantiems KET.

Pagalbos telefonas kuris daugiau nabus minimas 868674011.

Atsakymai:

START

Etapas # 2


Užduotis:

Kodo formatas NV-AAAA

Patarimai:

Patarimas #1 po 15 min.:
Saulės miestas

Ant turėklo
Patarimas #2 po 25 min.:
NV-KAPA

Atsakymai:

KAPA

Etapas # 3


Užduotis:Vykdami link paveikslėlyje vaziduojamo mistinio aukso miesto sutiksite juodą organizatorių automobilį sustokite prie jo ir pateikę veiverį, gausite užuominų apie kodą.

P.S.

Jei neturite veiverio jį gausite prie automobilio.

Patarimai:

Patarimas #1 po 10 min.:


Eldorado

Atsakymai:

LM-15

Etapas # 4


Užduotis:

Šiame lygyje Jums reikės tikro žemėlapio.


Kodą rasite ant suolelio. Na o Suolelį rasite ant žemėlapio viena linija sujungę Šiaulių sporto mokyklą Klevas su Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindine mokykla o kita Šiaulių stasio Šalkauskio gimnaziją su Šiaulių sporto gimnazija. Susikirtimo taškas parodys teritoriją kurioje rasite suoliuką.


Kodo formatas NV-A1A

Patarimai:

Patarimas #1 po 20 min.:
Sukilėlių kalnelis
Patarimas #2 po 45 min.:
NV-R2P

Atsakymai:

R2P

Etapas # 5


Užduotis:

55 88 777 7777 33 66 55 33 555 444 666 7777 2 88 777 444 3 2 888 444 555 66 444 2 88 7777 4

Nuvykę į vietą kodą rasite ant geltono bortelio dešinėje pusėje.


Kodo formatas NV-AAAA

Patarimai:

Patarimas #1 po 10 min.:
Prisiminkite "neišmanujį" sms rašymą.
Patarimas #2 po 15 min.:
Kuršėnkelio SAURIDA
Patarimas #3 po 20 min.:
NV-KAVA

Atsakymai:

KAVA

Etapas # 6


Užduotis:

Rekonstravus BBBBBBB vandenvietę, buvo perskirstytas ir vandens tiekimas į miestą. Anksčiau pagrindinis vandens tiekėjas buvo Bubių vandenvietė, o dabar pagrindinis krūvis tenka BBBBBBB vandenvietei. 40 proc. miestui reikalingo vandens tiekiama iš 2015 m. rekonstruotos LLLLLL vandenvietės. Šiose vandenvietėse paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius.
Visos vandenvietės vandenį pumpuoja į bendrą žiedinį vandentiekio tinklą, todėl kai kuriose miesto vietose gyventojus pasiekia ne vienos vandenvietės vanduo.
idutinis iš vandenviečių tiekiamas vandens kiekis:
• BBBBBBB vandenvietė - 60 proc.
• LLLLLL vandenvietė - 40 proc.
• Bubių vandenvietė - 0 proc.
Kodą rasite prie pagrindinių BBBBBBB vandenvietės vartų esančiame obelų sode, ant vienos iš obelų. (dešiniau)
Kodo formatas NV-A11

Patarimai:

Patarimas #1 po 10 min.:

Patarimas #2 po 20 min.:
Obelis stovinti arčiausiai El. skydinės
Patarimas #3 po 25 min.:
NV-K23

Atsakymai:

K23

Etapas # 7


Užduotis:


Ant skulptūros rasite raudoną lentelę. Kodas (visų skaitmenų suma) padauginta iš 10.

Patarimai:

Patarimas #1 po 10 min.:
Spindulio ir Žemaitės gatvių sankryža.
Patarimas #2 po 30 min.:
320

Atsakymai:

320

Etapas # 8


Užduotis:

Kodo formatas NV-AAA
Sofija zuboviEnė labai rūpinosi liaudies švietimu. ji kieKvienAis metais iš savo lėšų skyrė per 10 tūkstaNčių rublių vien Tik švIetimo reikalamS. visuose dvaruose buvo įsteigtos pradžios moKyklos. daugelis iš jų buvO slaptos – jose buvo mokoma lietuvių kalbos. pagal tautybę būDami ne lietuviAi, zubovai nebijojo žandarų ir caro valdžioS persekiojimų ir kūrė slaptas mokyklas lietuviams, rūpinosi kultūros išlikimu ir plėtojimu. jų dvaruose buvo steiGiami vakarIniai kursai, reNgiamos gegužinės, organizuojami slapti lietuvių susirinKimai.
visomis mokymo priemonėms mokiniUs aprūpiNdavo patys zUbovai. prograMas s.zubOvienė pertvarKydavo savo nuomone ir nuožiūra. trečiame skYriuje ji reiKalavo mokyti Lietuvos istAriją.
ginKūnų buhaltErijoje buvo sąskaita “o.p” (obščestvennaja poLza). per šIą sąskaitą buvO prAvedamos išlaidos mokykloms statyti Tr išlaIkyTi, stipendijos besimokančiam jaunimui.
V.zubovAs Rrėmė lietuviškos spAudoS platinimą, Pats mėgdavo skaityti dRaudžIamą litEratūrą. dvare veikė Slapta bibliotekA, nuolat buvo turtInami joS fondai.
grafai sofija ir vladimiras zubovai įsteigė Mokyklas ginkūnuOse, naisiuose, bubiuose, agluonoje, medemrodėje. jų pastangomis ir lėšomis šiauliuose įKurta mergaičių gimnazija, našlaičių prieglauda.Y
s. ir vi. zubovų nuopelnai lietuvių tautos Kultūrai, švietimui yra neginčijami. beveik visa jų veikLa yra susijusi su ginkūnais, todėl kiekvienĄs su pagarba taria šių žmonių vardus.

Patarimai:

Patarimas #1 po 15 min.:
Atkreipkite dėmesį į DIDŽIĄSIAS RAIDES tekste
Patarimas #2 po 25 min.:
SEKANTIS KODAS GINKUNU MOKYKLA KELIO ATITVARAS PRIESAIS MOKYKLĄ
Patarimas #3 po 35 min.:
NV-GNK

Atsakymai:

GNK

Etapas # 9


Užduotis:

Alytus - Jazminų g. 32A
Jonava - Žemaitės g. 3
Kaunas - Baltų pr. 10, Savanorių pr. 315, Šiaurės pr. 1A, Veiverių g. 146
Kėdainiai - J.Basanavičiaus g. 87B
Klaipėda - Taikos pr. 66B, Smiltelės g. 19
Kretinga - Žemaitės al. 12
Marijampolė - Žemaitės g. 22
Mažeikiai - M. Daukšos g. 24A
Panevėžys - Kosmonautų g. 14
Tauragė - Dariaus ir Girėno g. 48
Šiauliai - ???????????????????????
Ukmergė - Vytauto g. 111A
Telšiai - Luokės g. 74A
Vilnius - Ateities g. 4A, Dūkštų g. 34, Justiniškių g. 126, Kalvarijų g. 180, Kapsų g. 1, Rasų g. 9A, S. Nėries g. 16, Sausio 13-osios g.3, Stanevičiaus g. 2A, Žemaitės g. 16

Nuvykite į artimesnę.
Kodą rasite ant atuokiau nuo objekto esančios automobilių estakados.
Kodo Formatas NV-AAAA

Patarimai:

Patarimas #1 po 10 min.:
Alytus - Jazminų g. 32A
Jonava - Žemaitės g. 3
Kaunas - Baltų pr. 10, Savanorių pr. 315, Šiaurės pr. 1A, Veiverių g. 146
Kėdainiai - J.Basanavičiaus g. 87B
Klaipėda - Taikos pr. 66B, Smiltelės g. 19
Kretinga - Žemaitės al. 12
Marijampolė - Žemaitės g. 22
Mažeikiai - M. Daukšos g. 24A
Panevėžys - Kosmonautų g. 14
Tauragė - Dariaus ir Girėno g. 48
Šiauliai - Tilžės g. 3, Tilžės g. 217
Ukmergė - Vytauto g. 111A
Telšiai - Luokės g. 74A
Vilnius - Ateities g. 4A, Dūkštų g. 34, Justiniškių g. 126, Kalvarijų g. 180, Kapsų g. 1, Rasų g. 9A, S. Nėries g. 16, Sausio 13-osios g.3, Stanevičiaus g. 2A, Žemaitės g. 16
Patarimas #2 po 25 min.:
NV-KAKA

Atsakymai:

KAKA

Etapas # 10


Užduotis:

Nusifotografuokita su šiuo IRON MAN'u. Nuotrauką atveškite į finišą.

Kad pereitumėte į sekantį lygį atsakymo eilutėje suveskite FOTO

Atsakymai:

FOTO

Etapas # 11


Užduotis:Trasoje yra 4 lapės, kodas ant vienos iš jų.

Kodo formatas NV-AAA

Patarimai:

Patarimas #1 po 10 min.:
Motokroso trasa dakaras
Patarimas #2 po 30 min.:
NV-RAT

Atsakymai:

RAT

Etapas # 12


Užduotis:Kodą rasite netoli šios skulptūros esančioje autobusų stotelėje.

Kodo formatas NV-AAAA

P.S.
Ši skulptūra yra netoli įmonės, kurios pavadinimas kaip žodis "ALGA", tereikia pakeisti vieną raidę.

Patarimai:

Patarimas #1 po 7 min.:
Apie įmonę

Įmonės pagrindinės veiklos sritys - elektros skirstomųjų įrenginių ir sistemų, skirtų visuomeninei ir pramoninei energetikai, kūrimas ir gamyba; metalo konstrukcijų gamyba; projektų „iki rakto“ valdymas; karšto cinkavimo ir kitų metalo apdirbimo paslaugų teikimas.
Patarimas #2 po 12 min.:
Elga
Patarimas #3 po 20 min.:
NV-STOP

Atsakymai:

STOP

Etapas # 13


Užduotis:
Kodą rasite ant laiptų vedančių į parduotuvę, kuri įsikūrusi viename iš gamyklos pastatų.

Kodo formatas NV-AA11

Patarimai:

Patarimas #1 po 10 min.:

Patarimas #2 po 15 min.:
Baltik Vairas
Patarimas #3 po 25 min.:
NV-BV13

Atsakymai:

BV13

Etapas # 14


Užduotis:Kodas ant aikštelėje stovinčio automobilio.

Patarimai:

Patarimas #1 po 10 min.:
Senieji gimdymo namai
Patarimas #2 po 20 min.:
NV-OVER

Atsakymai:

OVER