Žaidimas #233. Pernod Ricard Lithuania


Etapas # 1


Užduotis:

Vienas žaidimo lygis susideda iš dviejų etapų:
1. Vietos suradimo
2. Užduoties išsprendimo

Pirmame etape Jūs gausite vietos aprašymą ir turėsite rasti šią vietą. Atvykus į ją tiksliai nurodytoje vietoje bus paliktas slaptažods [ENTRY CODE], kurį suvedus į sistemą Jums bus pateikta informacija, kur ieškoti užduoties [MAIN CODE].

Antrame etape Jūs turėsite surasti užduotį [MAIN CODE] ir ją išspręsti. Išsprendus užduotį išgausite atsakymą, kurį suvedus į sistemą pereisite į kitą lygį ir šie du etapai kartosis.

Tam, kad pernelyg ilgai neužstrigtumėte, Jums po kurio laiko automatiškai ateis pagalbos, kurios padės tiek surasti reikiamą vietą, tiek išspręsti užduotį.

ŠIO LYGIO KODAS BUS PARAŠYTAS ŠALIA PASKUTINĖS POPIERINĖS LEGENDOS UŽDUOTIES VIETOS.

Atsakymai:

pirmyyyn

Etapas # 2


Užduotis:

[ENTRY CODE]

Vietoje, pro kurią kadaise ėjo senasis Vilnius-Gardinas kelias, prie tirtelio, kirtusio Vokės upelį, buvo smuklė ir mažas kaimelis. Jauki ir strategiškai patogi vieta itin patiko Vokės savininkams Tiškevičiams, kurie pas italų architektą L. Marconi užsakė dvaro projektą. Dvaras greitai buvo pastatytas, o šalia jo įkurtas parkas su tvenkiniais, kuriuose pirmą kartą Lietuvoje buvo įkurta sijų ir upėtakių veisyklos. Tarybiniais metais Jums reikalingas dvaras buvo atiduotas Vilniaus rajono Sovchozui (kiek humaniškesnė kolūkio forma). Kurį laiką pietrytiniame kampe veikė parduotuvėlė. Deja, sovietmečiu nudėvėtam dvarui nepriklausomybės vėjai neatnešė nieko gero – tik lėtos mirties nuosprendį ir dvaras iki šių dienų pamažu nyksta.

Suraskite šį dvarą ir atvykite į šalia jo esančią automobilių parkavimo aikštelę su mėlynu P ženklu.

[ENTRY CODE] yra ant parkavimo aikštelės ženklo.

Patarimai:

Patarimas #1 po 10 min.:
Šis dvaras yra Baltosios Vokės kaime, bet ne miestelyje.
Patarimas #2 po 15 min.:
Tai yra Baltosios Vokės dvaras, kurio parkavimo aikštelės koordinatės yra šios: 54.599271, 25.189292

Atsakymai:

aidas

Etapas # 3


Užduotis:

[MAIN CODE]

DĖMESIO – pietinėje dvaro pusėje stipriai byra lubos ir sienos, todėl ten, kur matote, kad akivaizdžiai nesaugu landžioti, nevaikščiokite.

Suraskite ant dvaro užduoties lipduką su sutartiniu ženklu ir išspręskite ją.

Patarimai:

Patarimas #1 po 5 min.:
Jums skirta užduotis yra prie pagrindinio dvaro įėjimo. Tai mažas lapelis su QR kodu, kurį turite nuskaityti ir tuomet atsidarys veidrodžių karalystės galvosūkis.
Patarimas #2 po 8 min.:
Atsisiųskite QR kodų skaitymo Appsą, kad nuskaitytumėte jį. Atsidariusiame puslapyje yra parašytas atsakymas, tačiau jis turi net tris atspindžius.
Patarimas #3 po 12 min.:
Skaitykite tik pirmame ketvirtyje parašytą raidę.
Patarimas #4 po 20 min.:
ATSAKYMAS: rutilas

Atsakymai:

rutilas

Etapas # 4


Užduotis:

[ENTRY CODE]

1397 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas parsigabeno pirmuosius totorius, kaip karo belaisvius iš sėkmingo karo žygio į Krymą, kur tuo metu telkėsi totorių karo pajėgos. Daugumą jų apgyvendino Trakų apylinkėse, o dalį prie Vokės upės. Legenda pasakoja, kad belaisviai totoriai iš Vytauto gavo daug privilegijų – išlaikyti savo tikybą ir papročius. Jiems leista ir paprotinė daugpatystė. Vienas totorius, apgyvendintas prie Vokės upelio, turėjo keturias žmonas. Kiekviena jų pagimdė jam po 10 sūnų – iš viso 40 vaikų. Sakoma, kad būtent tuo to ir kilęs kaimo pavadinimas į kurį Jums reikia atvykti. Dar 1558 m. rašytiniuose šaltiniuose minima mečetė, kuri per Napoleono žygį į Rusiją sudegė, tačiau buvo labai greitai vietinės bendruomenės atstatyta.

Atvykite į viena seniausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos totorių gyvenviečių ir raskite parkavimo aikštelę prie mečetės.

[ENTRY CODE] yra ant arčiausiai parkavimo aikštelės stovinčio kelio ženklo.

Patarimai:

Patarimas #1 po 3 min.:
Totoriaus žmonos pagimdė jam 40 vaikų.
Patarimas #2 po 6 min.:
Keturiasdešimt totorių
Patarimas #3 po 10 min.:
Atvykite į miestelį, kuris vadinasi „Keturiasdešimt totorių“ ir raskite jame mečetę.
Patarimas #4 po 15 min.:
54.561922, 25.169790

Atsakymai:

kibinas

Etapas # 5


Užduotis:

[MAIN CODE]

DĖMESIO – į mečetės teritoriją eiti DRAUDŽIAMA.

Suraskite ant mečetės tvoros kabantį užduoties lapelį su sutartiniu ženklu ir išspręskite ją. Šią užduotį lengvai įveiktumėte, jei dar tik mokintumetės skaityti ir rašyti.

Patarimai:

Patarimas #1 po 5 min.:
Abėcėlėje (net ir angliškoje) visos raidės turi savo vietą.
Patarimas #2 po 8 min.:
Jums reikia iš angliškos abėcėlės išrinkti nurodytas raides pagal jų eilės numerį.
Patarimas #3 po 20 min.:
ATSAKYMAS: nefritas

Atsakymai:

nefritas
deimantas

Etapas # 6


Užduotis:

[ENTRY CODE]

Atvykite į vietą, kuri pažymėta šiomis koordinatėmis ir raskite įmautę su tam tikra pagalbine priemone, kurios prireiks šioje užduotyje: 54.512098, 25.172891 . Šias koordinates turite įvesti į Google Maps paieškos laukelį ir jos nurodys vietą, kurioje Jums palikome pagalbines priemones. Patarimas: apieškokite medį. VIENA KOMANDA GALI IMTI TIK VIENĄ PRIEMONĘ!

Dabar, kai jau turite pagalbinę priemonę, Jums reikia surasti vietą, kurioje susikerta Merkys ir Vokė, o tiksliau, kur Vokė vogia vandenį iš Merkio. Iki šios vietos Merkys atrodo gana didelė ir srauni upė, tačiau dėl Vokės vagystės jis netenka apie 80% savo vandens. Tai buvo 1930-aisiais dirbtinai padaryta todėl, kad 1923-aisiais pastatytas Grigiškių popieriaus fabrikas labai greitai pajuti vandens stygių ir reikėjo imtis priemonių, kurios praturtintų Vokės upelį bei leistų dar labiau išplėsti popieriaus fabriko pajėgumus. Vandens kiekį reguliavo dvi skydinės užtvankos: viena Merkyje, kita – kanalo pradžioje. Jums reikia atvykti būtent prie tos, kurioje aiškiai matoma Vokės vagystė.

Dėmesio – privažiavimas siauras ir vienoje vietoje per pusę kelio auga krūmas. Nenorėdami apibraižyti automobilio patariame likusį atstumą nueiti pėsčiomis!

[ENTRY CODE] yra ant metalinės šliuzo konstrukcijos.

Patarimai:

Patarimas #1 po 5 min.:
Vandens vagystės vietą lengvai rastumėte, jei nuodugniau patyrinėtumėte Google Maps.
Patarimas #2 po 13 min.:
Merkio - Vokės kanalo šliuzas
Patarimas #3 po 15 min.:
54.444533, 25.110498

Atsakymai:

vagis

Etapas # 7


Užduotis:

[MAIN CODE]

Naudodamiesi šliužu pereikite į kitą upės pusę ir ant medžio raskite Jums skirtą užduotį.

Patarimai:

Patarimas #1 po 2 min.:
Pasinaudokite pagalbine priemone, kurią gavote pakeliui.
Patarimas #2 po 5 min.:
Išbraukite laiminguosius skaičius ir atsakymas taps akivaizdus.
Patarimas #3 po 30 min.:
ATSAKYMAS: gintaras

Atsakymai:

gintaras

Etapas # 8


Užduotis:

[ENTRY CODE]

DĖMESIO – iki šios vietos Jums reikia važiuoti itin atsargiai, nes kelias yra siauras ir prasilenkimai su kitais automobiliais reikalauja didesnio dėmesingumo!
---

Kaimas, į kurį Jūs turite atvykti, išskirtinis tuo, kad čia 1968 m. įvyko unikalios varžybos – pirmosios greiderininkų varžybos Lietuvoje.

Suraskite šiame kaime esantį didelį apylinkių žemėlapį stovėjimo aikštelėje šalia kelio. Entry kodas bus ant šio žemėlapio.

[ENTRY CODE] yra ant žemėlapio parkavimo aikštelėje.

Patarimai:

Patarimas #1 po 5 min.:
Kaimas, į kurį Jūs turite atvykti, minimas jau XVI-XVII a. Jo apylinkėse mėgo medžioti LDK kunigaikščiai. Čia buvo eiguva ir karališkasis medžioklės dvaras. Vietiniai gyventojai vertėsi bitininkyste, amatais. Gyvenimas ir būtų tekėjęs įprasta vaga, jei ne lemtingoji diena. 1944 m. birželio 3 d. kaimą ištiko didelė nelaimė. Keršydami už sovietų partizanų nužudytus kelis vokiečių kareivius, SS 16-ojo pulko 3-ojo bataliono 9-oji ir 10-oji kuopos išplėšė kaimą, o gyventojus sudegino gyvus. Žuvo 119 žmonių. Išsigelbėjo 39 gyventojai. Tik po savaitės, birželio 11 d., klebonui Juozui Bardišauskui leista palaidoti aukas. Jums reikia atvykti prie paminklo, skirto atminti šiai baisiai tragedijai ir jos aukoms.
Patarimas #2 po 9 min.:
Tai yra Pirčiupiai!
Patarimas #3 po 12 min.:
54.394332, 24.962519

Atsakymai:

mama

Etapas # 9


Užduotis:

[MAIN CODE]

Už paminklo Pirčiupio motinai raskite medinę žalią dėžutę. Joje yra lapeliai su nematomais atsakymais bei pagalbinės priemonės, skirtos išgauti atsakymą.

VIENA KOMANDA GALI IMTI TIK VIENĄ LAPELĮ IR VIENĄ PAGALBINĘ PRIEMONĘ.

Patarimai:

Patarimas #1 po 4 min.:
Tikrai gera mintis yra kažkaip apdoroti tą lapelį su pagalbine priemone.
Patarimas #2 po 6 min.:
Jums reikia pašildyti lapelį, tačiau taip, kad jo nesudegintumėte.
Patarimas #3 po 20 min.:
ATSAKYMAS: jaspis

Atsakymai:

jaspis

Etapas # 10


Užduotis:

[ENTRY CODE]

1635 m. pradėjus steigti pranciškonų vienuolyną, miestelio gyvenimas akivaizdžiai pagyvėjo, jame tuo pačiu ėmė kurtis žydai, kurie 1642 m. gavo privilegiją spirito varyklai laikyti. Vietinė bažnyčia menkai teišsiskyrė ir jos vaidmuo po mažu menko, todėl 1635 m. - 1650 m. pastatytas pranciškonų vienuolynas su didesne bažnyčia. Dvibokštė bažnyčia su 2 aukštų U plano vienuolyno korpusais iškilo miestelio vakariniame pakraštyje, už Merkio. Šis renesanso ir baroko architektūros kompleksas tapo svarbiausia miestelio ir visų apylinkių dominante.

Deja, tačiau 1832 m. buvo panaikintas pranciškonų vienuolynas, jame įkurdintas kariuomenės dalinys. Iki 1868 m. vienuolyno namas buvo pritaikytas kareivinėms, o bažnyčios bokštai nugriauti. Kita jos dalis perstatyta į cerkvę.

Pastatai iki šių dienų neišliko dėl lokalių bei pasaulinių karų ir nuolatos judančios fronto linijos, tačiau šioje vietoje galima rasti maketą, kuris vaizduoja, kaip atrodė anuomet vienuolynas.

[ENTRY CODE] yra ant vienuolyno maketo.

Patarimai:

Patarimas #1 po 5 min.:
Šioje vietoje 1700 m. vyko Sapiegų ir prieš juos susivienijusių Lietuvos bajorų, vadovaujamų Oginskių, mūšis. Sapiegos šį mūšį pralaimėjo ir prarado Lietuvoje turėtą hegemoninę padėtį.
Patarimas #2 po 12 min.:
Tai yra Valkininkų pranciškonų vienuolynas.
Patarimas #3 po 15 min.:
54.354370, 24.828459

Atsakymai:

amen

Etapas # 11


Užduotis:

[MAIN CODE]

Jums reikia surasti tris lapelius: 1/3, 2/3 ir 3/3. Kartu šie lapeliai sudaro vieną bendrą užduotį. Jie yra ant medžių, kurie yra kitoje vienuolyno pusėje nei jam skirtas maketas.

LAPELIUS LIESTI GRIEŽTAI DRADŽIAMA!!!

Patarimai:

Patarimas #1 po 2 min.:
Šie lapeliai kadaise sudarė bendrą vaizdą.
Patarimas #2 po 5 min.:
Tai yra lentelė sukarpyta į tris dalis. Reikia ją persipiešti ir tuomet tiesiog perskaityti, tai, kas yra parašyta.
Patarimas #3 po 20 min.:
ATSAKYMAS: smaragdo

Atsakymai:

smaragdo
smaragdu
smaragdų
smaragdas

Etapas # 12


Užduotis:

ŽAIDIMUI SKIRTAS LAIKAS BAIGĖSI!

Atvykite į sodybą Nakcižibis!

Patarimai:

Patarimas #1 po 290 min.:
54.275557, 24.695053
Patarimas #2 po 300 min.:
Kaime gimė:

Mindaugas Lužys (g. 1955), inžinierius mechanikas, Varėnos rajono politinis veikėjas

Lina Kujalytė (g. 1977), politikė, Lietuvos žemės ūkio viceministrė
Patarimas #3 po 300 min.:
Tai yra Matuizos!

Atsakymai:

silikatas

Etapas # 13


Užduotis:

ŽAIDIMUI SKIRTAS LAIKAS BAIGĖSI!

Atvykite į sodybą Nakcižibis!

Atsakymai:

rubinas

Etapas # 14


Užduotis:

ŽAIDIMUI SKIRTAS LAIKAS BAIGĖSI!

Atvykite į sodybą Nakcižibis!

Atsakymai:

grybaiuogos

Etapas # 15


Užduotis:

[MAIN CODE]

Keliaukite takeliu tol, kol kairėje pusėje pamatysite tris milžiniškas „voverūškas“. Ant jų raskite užduoties lapelį ir jį išspręskite.

LAPELĮ LIESTI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA!!!

Patarimai:

Patarimas #1 po 5 min.:
Atpažinkite kokių šalių yra šios vėliavos.
Patarimas #2 po 10 min.:
Jums tereikia tų šalių pavadinimų pirmos raidės.
Patarimas #3 po 20 min.:
ATSAKYMAS: piropas

Atsakymai:

piropas

Etapas # 16


Užduotis:

[ENTRY CODE]

„Būgtai akis buvo dzidelė, kap ažarukas ir ty inpuolė jaucis. O išplaukė tas jaucis nat Daugų ažaran. Nuog to ir traukės, traukės, kol liko cik tokia akelė…“

[ENTRY CODE] yra ant stendo šalia stovėjimo aikštelės

Patarimai:

Patarimas #1 po 5 min.:
Vanduo kyla iš giluminių tarpmorerinių vandeningų sluoksnių ir daro nemažą spūdį. Jame nuolat kunkuliuoja stipraus vandens srauto keliamas smėlis - kaip sako vietiniai, „šalcinis alma“.
Patarimas #2 po 7 min.:
Šaltinio vanduo yra kalcio magnio hidrokarbonatinis. Apie jį sako, kad skaidrus kaip ašara. Jame yra apie 120 mg/l ištirpusių mineralinių medžiagų. Vanduo gėlas, minkštas, bekvapis, tačiau turi silpną geležies prieskonį. Jame 1,3 karto daugiau mangano ir dukart daugiau geležies, palyginti su geriamo vandens standartu.

Vanduo iš šaltinio mažu 67 m ilgio upeliu kiek pavingiuoja lygia greta su Ūlos upe, tada, pasukęs į vakarus, nučiurlena į upę. Vietiniai gyventojai šaltinio vandenį vartoja gėrimui, mano, kad padeda nuo visų ligų – ypač pasemtas ką tik nusileidus saulei.
Patarimas #3 po 12 min.:
Jums reikia atvykti prie Ūlos akies!
Patarimas #4 po 20 min.:
54.143521, 24.439988

Atsakymai:

nematau

Etapas # 17


Užduotis:

[MAIN CODE]

Suraskite tą vietą, kurioje yra Ūlos akis ir vos už metro nuo jos stovintį stendą. Ant šio stendo rasite Jums paliktą užduotį, kurią lengvai įveiksite, jei turite seną telefoną.

Patarimai:

Patarimas #1 po 3 min.:
Jums reikia į šią vietą: 54.141653, 24.439668
Patarimas #2 po 8 min.:
Mygtukiniai telefonai nebūtų pakeitę SMS rašymo įpročio, šią užduotį atliktumėte tiesiog akimirksniu.
Patarimas #3 po 10 min.:
3 kartus paspaudus telefono klaviatūroje mygtuką su skaičiuku "3", pasirodytų D raidė.
Patarimas #4 po 20 min.:
ATSAKYMAS: deimantas

Atsakymai:

deimantas

Etapas # 18


Užduotis:

Skubėkite pas tą, kuris naktimis žiba!

Patarimai:

Patarimas #1 po 2 min.:
Vietiniai sakytų: nakci žibis
Patarimas #2 po 5 min.:
Jums reikia atvykti į sodybą Nakcižibis.
Patarimas #3 po 10 min.:
54.170819, 24.405333

Atsakymai:

devyni
meslaimejom