Žaidimas #49. Kaip advokatas mantijos ieškojo


Etapas # 1


Užduotis:

Sveiki kolegos!

Turbūt žinote, kaip būna sunku kai reikia atlikti milijoną darbų ir viską taip lengvai galima pamiršti...Taigi aš ir pamiršau...žinot ką? Savo mantiją! O blogiausia tai, jog rytoj man svarbus posėdis kuriame privalau ją vilkėti. Aš labai tikiuosi kad Jūs man padėsite ją surasti.

Taigi paskutinis dalykas kurį prisimenu yra tai, jog buvau prie įėjimo į patalpą, kurioje saugomos ypatingos urnos, pripildytos pelenais...Lėkite tenai!

Užduotis: apskaičiuokite vienos baltos, marmurinės plokštės esančios priešais įėjimą, ant žemės plotą. Ilgius apvalinkite iki sveikų skaičių. Atsakymą veskite centimetrais: Pvz: kami12

Patarimai:

Patarimas #1 po 2 min.:
Akyse atsirado kažkoks vaizdas:

Patarimas #2 po 5 min.:
Vilniaus Kolumbariumo įėjimas
Patarimas #3 po 8 min.:
Koordinates: 54.697983,25.303273

Atsakymai:

kami7080

Etapas # 2


Užduotis:

Šaunuoliai!

Jeigu radom kur buvau pirmiausia, vadinasi rasim ir mantiją! Palaukit...kažką radau kišenėje, tai popiergalis su daug paveiksliukų, kurie panašūs į...

Patarimai:

Patarimas #1 po 2 min.:
Juk tai pokalbių tarp laivų ženklai!
Patarimas #2 po 4 min.:
Signalinės jūrų vėliavos
Patarimas #3 po 7 min.:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Signalin%C4%97s_j%C5%ABr%C5%B3_v%C4%97liavos
Patarimas #4 po 14 min.:
Koordinates: 54.7004,25.3292
Patarimas #5 po 45 min.:
kamikasmyras

Atsakymai:

kamikasmyras

Etapas # 3


Užduotis:

LEGENDA

Patarimai:

Patarimas #1 po 2 min.:
Nesuprantat? Aš irgi nelabai...Tik mintyse šmėstelėjo 3 kurso dėstytojas Jonas Kiuberis, tik ką jis dėstė...
Patarimas #2 po 5 min.:
Prisiminiau! Jis dėstė chemiją! apie visokius elementus ir jų atomų ar atominius numerius!
Patarimas #3 po 9 min.:
Susirandame periodinę cheminių elementų lentelę ir pažiūrime duotųjų elementų atominį/atomo numerį ir gauname koordinates
Patarimas #4 po 11 min.:
Koordinates: 54.7307,25.3098
Patarimas #5 po 45 min.:
kamiazotas

Atsakymai:

kamiazotas

Etapas # 4


Užduotis:

O ne, iš to nuovargio galvoj net cypt pradėjo, labai panašiai kaip čia:
www.youtube.com/watch?v=mUsmES3FDjM

Atvažiavus, ieškokite laiptukų miško pusėje, ties šiauriniu namo kampu. Nulipę jais žemyn sukite į dešinę, bėgite tol kol rasite sieną, ant jos konfirmą.

Patarimai:

Patarimas #1 po 6 min.:
--.. .. .-. -- ..- -. ..- - .-. -.-- ... .--. . -. -.- ..
Patarimas #2 po 9 min.:
http://www.onlineconversion.com/morse_code.htm
Patarimas #3 po 45 min.:
kamikodeksas

Atsakymai:

kamikodeksas

Etapas # 5


Užduotis:

Staiga mano lūpos pradėjo niuniuoti melodiją: "Viskas yra ir bus gerai...Ak....." vadinasi aš ten buvau, kur ši daina be perstojo groja! Lekiam tiesiai ten, ieškom:

Ir panaudojam ką gavom starte!

Patarimai:

Patarimas #1 po 2 min.:
Akropolis
Patarimas #2 po 50 min.:
kamizvaigzde

Atsakymai:

kamizvaigzde

Etapas # 6


Užduotis:

Jau man turbūt keli varžteliai atsisuko, nes prieš akis pradėjo keisti šėšėliai vaidentis...kur gi jie?


Užduotis: Nuvažiavę suraskite skaitytojos Jūratės komentarą, ir išrinkite iš jo kodą:
1-2-2
2-4-1
2-7-4
3-4-2
3-2-2
4-1-13
4-3-1
5-4-1
1-5-5
Pirmas skaičius - eilutė, antras - žodis, trečias - raidė

Patarimai:

Patarimas #1 po 2 min.:
Gal pabandom nuspalvinti?

Patarimas #2 po 10 min.:
Koordinates: 54.69906,25.264551
Patarimas #3 po 40 min.:
kamierelioaky

Atsakymai:

kamierelioaky

Etapas # 7


Užduotis:

Užduoties tekstas...

Atsakymai:

Atsakymas...

Etapas # 8


Užduotis:

O dabar važiuojam link LRT studijos. Už jos, pirmoje sankryžoje sukame į kairę. Privažiavę kitą sankryžą sukite ne į kairę ir ne ten, kur prasideda rašytojos, kurios atvaizdas pavaizduotas ant 1 lito banknoto gatvė. Toliau važiuokite iki vestuvių simbolio ir renkamės 42 išvažiavimą.VAZIUOT IR PATIKRINT

Patarimai:

Patarimas #1 po 20 min.:
54.677113,25.23068

Atsakymai:

Atsakymas...